Lembaga Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

SUSUNAN PENGURUS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KALIPUCANG WETAN PERIODE 2014-2019 adalah sbb : – Ketua         : JUNAIDI, S.Pd

– Wk Ketua  : DALANA, S.Pd

– Sekretaris  : SANAWI, S.Pd.I

– Anggota     : – ANA NURHIDAYATI     – H. HADI MASHAYAT, S.Pd    – JAMILIN

– SUWANDI                         – M NUR FADLAN                      – KUSNOTO, S.Pd

Facebook Comments